Lokaal Circulair Ecosysteem

Producten met een waarde, identiteit en een verhaal.
Gemaakt van afval uit ‘t Gooi, door de mensen in ‘t Gooi.

Circulaire Economie

Nederland heeft een uitstekend startup klimaat: verspreid over heel Nederland zitten innovatie-incubators die circulaire startups proberen verder te brengen.

Echter stuiten we op een probleem: Nederland heeft niet zoveel maakindustrie meer. Vaak moeten we uitwijken naar Duitsland, Oost-Europa of China om de productie van circulaire grondstoffen en materialen op te kunnen schalen. Dit druist echter in tegen de principes van de Circulaire Economie: het lokaal verwerken van afval.

De Materialen van Morgen

In De Groene Afslag gaan we circulaire en biobased grondstoffen, materialen en producten laten zien ter inspiratie. We laten test-cases en show-cases zien. Hoe maken we hier business-cases van?

Samenwerking

Van Hier is een producten-reeks om lokale circulaire productie concreet te maken. 

We maken onderscheid tussen hergebruik en herverwerking, afhankelijk van het soort afval. Bij hergebruik laten we de materialen in tact, maar geven we hier een andere functie aan met een hogere waarde. Bij herverwerking gaan we daadwerkelijk nieuwe grondstoffen, materialen en producten maken waarbij we op zoek gaan naar lokale partners.

De producten Van Hier gaan gerealiseerd worden in een samenwerkingsverband.

Samen Sneller Duurzaam

Bewonersinitiatief waarin lokale kennis, kunde en middelen worden samengebracht op het gebied van duurzaamheid binnen de gemeente Gooise Meren. 

Regeneration Design

Hoe maken we van (bio)afval goed inzetbare grondstoffen voor nieuwe materialen en producten? Verbindingen leggen en de verbeelding maken: Material Driven Design.

De Groene Afslag

Multifunctionele en circulair ingerichte ontmoetingsplek, waar het enthousiasme voor een duurzame toekomst centraal staat. Bedrijven en bewoners treffen elkaar.

De AltijdWerkPlaats

Burgerinitiatief van Stichting Broedplaats Gooise Meren, tevens gevestigd bij De Groene Afslag. In de werkplaats is iedereen welkom.

CONTACT

Ga naar www.regenerationdesign.nl
Binnenkort meer informatie op deze website

REGENERATION DESIGN